Θέση

Ονοματεπώνυμο

Πρόεδρος:

Κεχαγιάς Γεώργιος

Αντιπρόεδρος:

Κοκοβίδης Θεόδωρος

Γενικός Γραμματέας:

Λαζαρίδης Σάββας

Ταμίας:

Σιδηρόπουλος Σταύρος

Γενικός Αρχηγός:

Παπαδόπουλος Αβραάμ

Μέλος:

Ράφτης Συμεών

Μέλος:

Νικολαΐδης Ιωάννης

Αναπληρωματικό Μέλος:

Κουρουκλίδης Ιωάννης

Αναπληρωματικό Μέλος:

Κεμανίδης Γεώργιος

Αναπληρωματικό Μέλος:

Νικολαΐδης Κωνσταντίνος