Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος: Κεχαγιάς Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Αβραάμ
Γενικός Γραμματέας: Λαζαρίδης Σάββας
Ταμίας: Κεμανίδης Γεώργιος
Γενικός Αρχηγός: Κουρουκλίδης Ιωάννης
Μέλος: Ράφτης Συμεών
Μέλος: Σιδηρόπουλος Σταύρος